Privacyverklaring

Privacyverklaring van D-vasEmpire

Via haar webshop, zal www.D-vasEmpire.eu privacy-gevoelige of persoonlijke gegevens verwerken. D-vasEmpire waardeert de privacy van haar klanten en let op de nodige zorg in de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens de verwerking houden we aan de eisen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat we:

- Duidelijk aangeven wat ons doel is voordat we persoonlijke gegevens verwerken door deze Privacy Statement te gebruiken;

- Ons beperken in verzameling persoonsgegevens en uitsluitend gebruik maken van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- Eerst uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;

- Dat wij het respecteren dat u uw recht behoud om uw persoonsgegevens te controleren, corrigeren of te verwijderen.

D-vasEmpire is de partij die verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerking. Onze gegevensverwerking is geregistreerd bij de Nederlandse Gegevensbescherming onder nummer m1616547. In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan om het zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 18-03-2016.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Door onze service te gebruiken, verstrekt u bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft verstrekt of waarvoor het duidelijk is dat het ons is verstrekt om verwerkt te worden.

We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring:

- Naam en adres
- Telefoon nummer
- Factuur adres
- E-mailadres
- Betalingsdetails
- Geboortedatum

Registratie

Bepaalde kenmerken van onze service vereisen u vooraf te registreren. Na uw registratie behouden wij uw gebruikersnaam en de persoonsgegevens die u heeft opgegeven. Wij behouden deze gegevens, zodat u het niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt, om u te contacteren in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturatie en betaling, en om een ​​overzicht te geven van de producten en diensten die u van ons heeft gekocht.

Wij verstrekken de gegevens die gelinkt zijn aan uw gebruikersnaam niet aan derden, tenzij het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten of als dit wettelijk verplicht is. In geval van verdenking van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonlijke gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Uw bestelling verwerken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het verwerken van uw bestelling. Indien nodig voor een goede verwerking, kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken. We zullen dit later uitvoerig uitleggen.

Promotie

Anders dan de advertenties op de website, kunnen wij u op de hoogte stellen van nieuwe producten of diensten:

- per post
- per email
- via sociale media

Contactformulier en Nieuwsbrief

We hebben een nieuwsbrief om de geïnteresseerden van onze producten en / of diensten te informeren. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst met abonnees met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u een contactformulier invult op de website of ons een email stuurt, worden de gegevens die u verstrekt zolang als nodig is, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, om uw antwoord volledig te kunnen beantwoorden en goed te verwerken via bericht of e-mail.

Advertenties

Onze service toont advertenties, waarvoor we persoonlijke gegevens houden om deze te personaliseren.

Gegevens verstrekken aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Onze website bevat sociale media knoppen. Deze knoppen worden gebruikt door de aanbieders van deze diensten om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Veiligheid

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen:

- Toegang tot persoonlijke gegevens vereist het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen u en onze website te coderen wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert.
- We houden logs van alle verzoeken om persoonsgegevens.
- We houden statistieken op onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met deze website via links. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier behandelen. We raden u aan om deze websitesprivacyverklaringen te lezen alvorens deze website te gebruiken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te herzien, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inspectie en wijziging van uw gegevens

U kunt ons altijd contacteren als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, wijzigen of verwijderen.

d-vasempire@outlook.com
Vuurbaak 13
3846 JS Harderwijk